Jeg ved en ***rede

De sidste par dage har jeg set en solsort flyve ind i en clematis i haven. I dag fik jeg så set efter hvad den havde gang i, den ruger, så nu bliver det spændende hvor mange unger der kommer i reden.

Solsort (Turdus merula)
Solsorten er Danmarks mest talrige ynglefugl. Hannen er helt sort med gult næb, mens hunnen er mørkebrun og har næb i samme farve. Ungfuglene af begge køn er brune med lyse pletter de første par måneder, efter de er blevet flyvefærdige.I skoven bygger solsorten rede i krat, i træernes grenkløfter eller på stubbe, mens de i haver anbringer reden i hække eller mere udsat på en stige, i en kvasbunke eller i udhuse og carporte. Den rugende hun har således vænnet sig til at være tæt på mennesker. Ældre fugle kan få op til tre kuld unger på en sæson.Solsorten søger mest føde på jorden. Den lever hovedsagelig af animalsk føde, specielt regnorm, som den lytter sig frem til. Den tager også andre mindre smådyr som snegle og insekter. I skovbunden kan man ofte høre solsorten, når den med hurtige bevægelser af benene eller næbbet spreder visne blade for at kunne komme til byttet. Om vinteren supplerer den med bær og frugt. Kilde: DOF