Bisværm

Biernes evne til at sværme er den naturlige måde for en bifamilie at formere sig på. Når familien bliver stor nok, flyver nogle tusinde bier ud af stadet sammen med en ny bidronning for at finde sig et nyt sted at bo. Sværmtilstanden opstår især, hvis biavleren ikke sørger for at give bierne plads nok, eller efter en lang periode med regn og kulde, hvor bierne er tvunget til at sidde i trængselen i bistadet. Skulle man have en bisværm hængende i haven kan man evt. kontakte en lokal biavler, som så kan hente bisværmen. Bisværmen på billedet hang i et æbletræ. Foto Claus Hjelm