Tyndakset Gøgeurt

Tyndakset Gøgeurt: 15-20 cm høj rødviolet orkidé, flerårig, blomstre i maj / juni. Vokser i frodige enge- og askeskove, i stevningsskovene og i blandet løvskov, ses sjælden i ren bøgeskov.