Skjern Enge

Søndag morgen tog jeg på tur til Skjern Enge, sammen med en god ven, vi havde besluttet os for at se det store naturgenopretningsprojekt. Det var en meget spændende tur, et fantastisk flot naturområde, men mange forskellige fugle, store træk af hjejler, viber, gæs, osv. Det kan kun anbefales at lægge turen forbi Skjern Enge, men husk godt fodtøj, der er mange våde områder. 🙂

Fakta om Skjern Enge

• I 1960-erne blev 4000 ha enge og sump i den nedre del af Skjern Å dalen omdannet til agerjord. Skjern Å blev rettet ud og lagt mellem diger fra Borris til Ringkøbing Fjord. Det var Danmarks største afvandingprojekt.

• I perioden 1999 til 2003 blev 2200 ha af de 4000 ha omdannet til nye søer og våde enge. Skjern Å fik sine slyngninger igen. Indtil nu er det Danmarks største naturgenopretningsprojekt.

• Skjern Enge bliver det vigtigste naturområde i den kommende nationalpark Skjern Å.

• Skjern Enge er udpeget som Natura 2000 område.

• Skjern Enge er udpeget som EF-Habitatområde, da det er levested for Skjern Å laksen, hav- og flodlampret, odder, grønne kølleguldsmed og vandranke.

• Den vestligste del af Skjern Enge er sammen med Ringkøbing Fjord udpeget som Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde.

• Staten ejer 1950 ha af arealerne i Skjern Enge. 250 ha er i privat eller anden offentlig eje.

• Engene slås med maskiner og græsses af kreaturer.

• Naturlige vandstande og åløbenes frie dynamik ”former” landskabet.

One Reply to “Skjern Enge”

  1. Skjern Å er et fantastisk område, men der er også et andet område i Vestjylland der fortjener opmærksomhed for tiden: Filsø.
    Engang var der en kæmpe sø, som blev afvandet og omdannet til store landbrugsarealer under Filsø Avlsgård. Da avlsgården blev sat til salg for få år siden, slog Aage V. Jensens Naturfond til og overtog arealet efter høsten i år. Pumperne bliver stoppet, så området igen bliver oversvømmet. Og dermed kan vi i de kommende år observere naturen vende tilbage til sin oprindelige tilstand. Spændende, ikke?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *