Flyvehavre

Nu er det tiden hvor flyvehavren skal bekæmpes. På en dejlig sommerdag havde August trukket i arbejdstøjet og plukkede flyvehavre.

Flyvehavre, Avena fatua, en art i græsfamilien tæt beslægtet med dyrket havre. Småaksene er noget større end hos dyrket havre og har lange stakke, hårede dækblade og tidligt affaldende frugter. Flyvehavre stammer oprindelig fra Centralasien og optræder som ukrudt i kornmarker i Danmark. Forekomst af flyvehavre kan mindske høstudbyttet væsentligt, og bekæmpelse er derfor påbudt ved lov