Mjels sø

Omkring 1500 tallet udgjorde Mjels sø og Bundsø en forlængelse af Mjelsvig. I 1590 opførte Hertug Hans den yngre to dæmninger, en ved Broballe, den anden ved Mjelsvig, men først i 1850 startede den egentlige afvanding af Mjels sø, afvandingen skete med en vindmølle. Den 1. april 1867 opstilles en 25 HK dampmaskine til at pumpe vandet ud i Mjelsvig. I 1872 kom stormfloden som skyllede hul i diget ved Mjelsvig, nu stod hele området under vand igen og man kunne begynde forfra. I 1876 var alt genopbygget efter stormfloden. I 1941 opførtes et beton pumpehus i Mjels, med en centrifugalpumpe, ydeevne 60 liter pr. sek. og en lukket skruepumpe, ydeevne 150 liter pr. sek.

I slutningen af 1980 var der meget snak om grundvands mangel på Nordals og i de kommende år blev der besluttet at genskabe Mjels sø.

Den 9. november 2005 slukkedes pumperne som gennem de mange år havde holdt området tørlagt. I månederne derefter steg vandet stødt i søen. Den 5. juni 2006 indvies søen. I 2006 udsættes der gedde- og ørredyngel i søen. Mjels sø er nu begyndt at falde naturligt ind i omgivelserne, efterhånden som bevoksningen breder sig langs søen, der er et rigt fugleliv omkring søen. Her kan du se flere billeder fra Mjels sø: 

Foto: Claus Hjelm