De gamle ledsten

Markled. Foto: Erik Nielsen

De gamle led og skelsten.

Når man kommer ud på de små veje, ser man sommetider nogle tilhuggede sten stå ved markerne, det er Ledsten eller markskel. Stenene står ofte for enden af et hegn som danner skel, eller ved en indkørsel til en mark ( på Sønderjydsk kaldet et ¨Lejgaf¨ ) de fleste ledsten er forsynet med et eller to hænger, så der kan sættes et markled for. Alle disse led –og skelsten viser at der har været mange store sten tilbage i tiden, som er blevet kløvet og hugget til. Nogle af stenene har inskriptioner. Mange af disse ledsten er forsvundet gennem tiderne, de er kommet til at stå i vejen, for landbrugsarbejdet, efterhånden som markarealerne er blevet større. I dag ses stenene ofte i haver og ved indkørsler. Jeg er begyndt at registrere led og skelsten som stadig står ude i markerne, da jeg synes de er spændende, flotte og minder om en tid, hvor der var håndarbejde til. Jeg registrerer stenene med et billede, måler ca. højden fra jorden, stenens mål ca. midt på og så et GPS koordinat, så har man mulighed for at se stenen hvis man er på tur, stenene står ofte i rigtig smukke natur omgivelser. Skulle du vide hvor der står en led / skelsten, må du gerne kontakte mig, så den kan blive registreret. Jeg kan kontaktes på hjemmesidens kontaktformular. Jeg registrerer kun de sten som står ude i markerne, ikke dem som har skiftet plads til en have eller indkørsel. Gå til Ledsten, hvis du vil se billeder og oplysninger om ledstenene.