Nu falmer skoven

November måned er opkaldt efter novem, latin for “9” (idet marts i sin tid var årets første måned). Ældre dansk navn er slagtemåned. November var måneden i gamledage hvor man ude på gårdene havde travlt med at få slagtet til den kommende vinter. Bladene står med de mange flotte efterårsfarver og de fleste marker er tilsåede igen. Der kan ses mange fugletræk her i november.
Gamle vejrvarsler for november.
• Alle Helgen (1. nov.). Kulde og sne på denne dag varsler en lang og kold vinter.
• Vinteren bliver streng, hvis de visne blade ikke er blæst af træerne på Alle Helgens dag.
• En mild Mortens aften (10. nov.) lover ifølge gammel folketro ganske hyppigt hvid jul.
• Falder der sne på Morten Bisp (11. nov.), bliver den liggende hele vinteren.
• Mild Sankt Clemens (23. nov.) varsler mild vinter.
• Kulde på Andreas´ dag (30. nov.) varsler en mild vinter og et køligt forår.

Skjern Enge

Søndag morgen tog jeg på tur til Skjern Enge, sammen med en god ven, vi havde besluttet os for at se det store naturgenopretningsprojekt. Det var en meget spændende tur, et fantastisk flot naturområde, men mange forskellige fugle, store træk af hjejler, viber, gæs, osv. Det kan kun anbefales at lægge turen forbi Skjern Enge, men husk godt fodtøj, der er mange våde områder. 🙂

Fakta om Skjern Enge

• I 1960-erne blev 4000 ha enge og sump i den nedre del af Skjern Å dalen omdannet til agerjord. Skjern Å blev rettet ud og lagt mellem diger fra Borris til Ringkøbing Fjord. Det var Danmarks største afvandingprojekt.

• I perioden 1999 til 2003 blev 2200 ha af de 4000 ha omdannet til nye søer og våde enge. Skjern Å fik sine slyngninger igen. Indtil nu er det Danmarks største naturgenopretningsprojekt.

• Skjern Enge bliver det vigtigste naturområde i den kommende nationalpark Skjern Å.

• Skjern Enge er udpeget som Natura 2000 område.

• Skjern Enge er udpeget som EF-Habitatområde, da det er levested for Skjern Å laksen, hav- og flodlampret, odder, grønne kølleguldsmed og vandranke.

• Den vestligste del af Skjern Enge er sammen med Ringkøbing Fjord udpeget som Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde.

• Staten ejer 1950 ha af arealerne i Skjern Enge. 250 ha er i privat eller anden offentlig eje.

• Engene slås med maskiner og græsses af kreaturer.

• Naturlige vandstande og åløbenes frie dynamik ”former” landskabet.

By natur

For nogen tid siden læste jeg en artikel om, at det er svært at undervise børnene i storbyerne om naturen. Det kan jeg ikke forstå, jeg brugte et par timer i København, hvor jeg holdt øje med by naturen og jeg synes jeg så meget natur. Du kan jo selv dømme ud fra billederne her på siden.

Naturen i marts

 

Foto: Claus Hjelm, Hasselblomst

Marts måned er opkaldt efter Mars, romersk krigsgud. Det ældre danske navn er Thors måned eller tordmåned, som kan henvise til guden Thor eller til ordet tord, som betyder gødning, idet marts er den måned, hvor sneen smelter og markerne bliver tørre, så der kan køres gødning ud.

Endnu har foråret ikke vist sig, men der er mange ting i naturen, som viser at foråret er i vente. Vintergækker, erantis, krokus og martsvioler er at se i mange haver. Store flokke af gæs går på markerne og æder af hvede og vinterbyg spirerne, hvis man går over en mark hvor gæssene har gået, kan man se hvor de har pillet i skuddene og de har skidt over alt. Store flokke af sjakkere ses også rundt i træer og hegn, hvor de finder de sidste bær og frugter. Solsorten, musvitter og blåmejser er begyndt at synge lidt mere og skovduerne er begyndt at komme i store flokke, kvækerfinker ses også i store flokke, som er på træk mod nord.  Hassel står med rakler og blomster, hvis man ser rigtig godt efter kan man godt se de små røde blomster.
Hassel er en busk med mange stammer, den er oftest 4-5 meter høj. Den vokser i lyse skove, i skovbryn, krat og hegn. Den er udbredt i det meste af landet, dog ikke i det vestjydske. Hasselens blomster er meget anonyme, men kan findes som ganske små røde blomster fra februar til april.
Betydelig mere kendt er dens frugt, hasselnødden, som mange nok kender fra juletiden, den bruges også til bagværk og i mange mysliblandinger. Der findes også andre slags hassel, troldhassel og rødhassel som meget bruges som prydbuske i haver.