Ketting Nor

Ketting Nor er et lavvandet område adskilt med en dæmning ud til Augustenborg Fjord. Dæmningen blev anlagt 1871-75.

Augustenborg Fjord set fra dæmningen ved Ketting Nor

Steg Gaf

For at sejle ind til Dyvig, Oldenor og Mjelsvig skal man igennem den smalle passage ved Steg, som på alsisk kaldes Steg Gaf. Steg kommer af det oldnordiske ’’stikæ’’ som betyder pæl. I 1975 kunne man ved særligt lavvande se resterne af nogle pælerækker, som muligvis har været en slags sejlrende spærring i middelalderen. Fra Steg kan man se over til Farresdam, ind til Dyvig og ud i Alssund. Et smukt stykke natur.

Katholm

Katholm er en lille ø på 5-6 hektar som ligger i Augustenborg Fjord. Øens omkreds er ca. 1½-2 km, men dens areal ændrer sig på grund af at øens sandtanger hele tiden skifter størrelse og udseende. Holmen har i ældre stenalder været en del af Egen næs. På øen vokser lave buske og træer. Måger, svaner og mange andre andefugle yngler på øen. Øen kan fint ses fra kysten. Katholm er privat ejet.

Farresdam

Farresdam er en del af et område som Hertug Hans den yngre (1559-1622) lod inddæmme. Dæmningen holdt ikke, men den tilbageblevne Farresdam er et naturskønt område på Nordals. Fra Farresdam kan man se ind til Dyvig og over til Steg ”Gaf” som den smalle passage kaldes, som fører ind til Dyvig, Oldenor og Mjelsvig.

Havnbjerg kirke

Romansk kirke, opført i 1100 tallet af kløvet kamp med hjørner i tilhugget sten. Tårnet og spiret er tilføjet i 1857. Genforeningsklokke samt klokke fra ca. 1370. Altertavle med maleri af C.W Eckersberg, der viser Jesus i Gethsemane have. I korvæggen ses en såkaldt piscina – en kumme med afløb – beregnet til liturgisk håndvætning. Senrenæssance prædikestol samt døbefont med romansk overdel. Orgel med 20 stemmer. Kirkegården rummer krigergrave fra 1848 og 1864 samt mindesten for sognets faldne fra Første Verdenskrig.

Nordborg sø

Nordborg sø strækker sig fra Nordborg til Lavensby, søen ligger i en langstrakt tunneldal med stejle skrænter. Søen er ca. 6 km lang og ca 8,5 m dyb på det dybeste sted, søens areal er 56,3 ha. Der er sti hele vejen rundt om søen.

Traneodde Fyr

Traneodde fyr er et 10 m. højt jerntårn, taget i brug 1906, den periode hvor Sønderjylland var en del af Tyskland. Fyret ved Tranerodde blev bygget af firmaet Julius Pintsch fra Berlin-Fürstenwalde i 1905.

Havnbjerg mølle

Havnbjerg Mølle opført 1836, ligger højt og flot på en 49 meter høj bakke med en fantastisk udsigt til Havnbjerg kirke og det omgivende landskab. Møllen ejes af Fabrikant Mads Clausens Fond ( Danfoss ) Møllen er åben onsdage, hvor den ofte er i drift.