Den grønne bro

DSC_0043Når man kører gennem Nørreskoven fører vejen over en gammel stenbro -over Grønnebækken. Broen er bygget omkring 1785, og måske er den opkaldt efter en lokal mand ved navn Grøn. Broen har for nylig gennemgået en større renovering, efter at den styrtede sammen i 2013. Broens granitbjælker kan være hentet fra en af skovens mange stendysser. En af stenene bærer de såkaldte skåltegn – små fordybninger, som er hugget ud i stenen.

Til den gamle kampestensbro ”Den grønne bro” knytter sig følgende sagn :

“Kommer du over broen og du samme dag har talt usandt eller løjet, vil en eller flere af dine fingre brække . Hvis du når at krydse langefinger over pegefinger på begge hænder, inden du når broen, kan du sikre dig mod at det sker”

Augustenborg Slot

Frederik Christian I opførte i årene 1764-76 det nuværende Augustenborg slot, et stort og strengt symmetrisk bygningsanlæg, udformet efter baroktidens idealer om nær kontakt mellem natur og arkitektur. Den sidste hertug forlod Augustenborg i 1848, fordi han havde deltaget i det slesvig-holstenske oprør mod Danmark – og vendte aldrig mere tilbage. Idag er slottet indrettet til hospital.
I den ene af slottets tre fløje ligger slotskirken, som i dag fungerer som sognekirke. Den blev opført sammen med slottet af Frederik Christian I. Kirken er i rokokostil. Alterbord, prædikestol og orgel er placeret over hinanden. I portbygningen er et lille museum, hvor der fortælles om slottets, flækkens og hertugfamiliens historie. I slots parken findes mange flotte gamle træer.