Den grønne bro

DSC_0043Når man kører gennem Nørreskoven fører vejen over en gammel stenbro -over Grønnebækken. Broen er bygget omkring 1785, og måske er den opkaldt efter en lokal mand ved navn Grøn. Broen har for nylig gennemgået en større renovering, efter at den styrtede sammen i 2013. Broens granitbjælker kan være hentet fra en af skovens mange stendysser. En af stenene bærer de såkaldte skåltegn – små fordybninger, som er hugget ud i stenen.

Til den gamle kampestensbro ”Den grønne bro” knytter sig følgende sagn :

“Kommer du over broen og du samme dag har talt usandt eller løjet, vil en eller flere af dine fingre brække . Hvis du når at krydse langefinger over pegefinger på begge hænder, inden du når broen, kan du sikre dig mod at det sker”

Augustenborg Slot

Frederik Christian I opførte i årene 1764-76 det nuværende Augustenborg slot, et stort og strengt symmetrisk bygningsanlæg, udformet efter baroktidens idealer om nær kontakt mellem natur og arkitektur. Den sidste hertug forlod Augustenborg i 1848, fordi han havde deltaget i det slesvig-holstenske oprør mod Danmark – og vendte aldrig mere tilbage. Idag er slottet indrettet til hospital.
I den ene af slottets tre fløje ligger slotskirken, som i dag fungerer som sognekirke. Den blev opført sammen med slottet af Frederik Christian I. Kirken er i rokokostil. Alterbord, prædikestol og orgel er placeret over hinanden. I portbygningen er et lille museum, hvor der fortælles om slottets, flækkens og hertugfamiliens historie. I slots parken findes mange flotte gamle træer.

Ketting Nor

Ketting Nor er et lavvandet område adskilt med en dæmning ud til Augustenborg Fjord. Dæmningen blev anlagt 1871-75.

Augustenborg Fjord set fra dæmningen ved Ketting Nor

Steg Gaf

For at sejle ind til Dyvig, Oldenor og Mjelsvig skal man igennem den smalle passage ved Steg, som på alsisk kaldes Steg Gaf. Steg kommer af det oldnordiske ’’stikæ’’ som betyder pæl. I 1975 kunne man ved særligt lavvande se resterne af nogle pælerækker, som muligvis har været en slags sejlrende spærring i middelalderen. Fra Steg kan man se over til Farresdam, ind til Dyvig og ud i Alssund. Et smukt stykke natur.

Katholm

Katholm er en lille ø på 5-6 hektar som ligger i Augustenborg Fjord. Øens omkreds er ca. 1½-2 km, men dens areal ændrer sig på grund af at øens sandtanger hele tiden skifter størrelse og udseende. Holmen har i ældre stenalder været en del af Egen næs. På øen vokser lave buske og træer. Måger, svaner og mange andre andefugle yngler på øen. Øen kan fint ses fra kysten. Katholm er privat ejet.