Bundsø

 

Bundsoe (6)
Bundsø, oprindelig den inderste del af en fjord på Nordals, ca. 138 hektar ( ligger i forlængelse af Mjels sø og Mjelsvig ). Denne tunneldal er skabt af smeltevandet fra istiden for ca. 10.000 år siden. I 1590 opfører Hertug Hans den yngre, dæmninger ved Mjels og Broballe, for på den måde at kunne styre vandstanden på de omkring liggende arealer. Den egentlige afvanding af Bundsø starter i 1850. I 1872 den 13. november kommer der en stormflod, som gennembryder dæmningen ved Mjels og vandet kan frit oversvømmer Bundsø, derefter starter et stort arbejde med at få området tørlagt igen. Bundsø afvandes via en kanal som løber ud gennem området og ved Broballe pumpes vandet op i landgrøften, som starter ved Jordbæks udløb, derfra løber den langs kanten af Bundsø til Broballe hvor den løber ud i Mjels sø. Der fører ingen sti rundt ved Bundsø, men ved Broballe og Brandsbøl findes der gode udsigtspunkter over området.
Bundsoe (10)
Flintholm i Bundsø er der siden 1904 foretaget udgravninger af en af Danmarks mest fund rige boplads fra yngre stenalder. I den sene del af bondestenalderens tragtbægerkultur (3000-2900 f.Kr.) lå der, på holmen Flintholm i Bundsø’s sydøstlige del, en boplads, som havde efterladt sig massive spor. Sporene bestod af  et affalds lag indeholdende store mængder flintgenstande, knogler fra både dyr og mennesker saPå mt lerkarskår. Allerede ved de første arkæologiske undersøgelser i begyndelsen af 1900-årene bjærgede Kieler-museet mere end 10.000 oldsager. De efterfølgende udgravninger i 1920’erne og 1930’erne viste samme fundrigdom, blev Bundsø hurtigt Jyllands største bopladsfund fra bondestenalderen. Derfor har lokaliteten haft afgørende betydning for udforskningen af denne periode i Danmark, og både en øksetype  ( Bundsø øksen ) og en stil til dekorering af keramik er opkaldt efter lokaliteten. I 1979-81 blev der atter gravet i Bundsø. Ved denne udgravning blev der allerdybest nede, under de tykke, oldsagsrige kulturlag, fundet spor efter en af tragtbægerkulturens samlingspladser. Området, hvor bopladsen lå, havde altså været i brug tidligere i samme periode. I Danmark opføres disse samlingspladser i tiden 3500-3200 f.Kr.
På Flintholm i Bundsø er der siden 1904 foretaget udgravninger af en af Danmarks mest fund rige boplads fra yngre stenalder. I den sene del af bondestenalderens tragtbægerkultur (3000-2900 f.Kr.) lå der, på holmen Flintholm i Bundsø’s sydøstlige del, en boplads, som havde efterladt sig massive spor. Sporene bestod af  et affalds lag indeholdende store mængder flintgenstande, knogler fra både dyr og mennesker samt lerkarskår. Allerede ved de første arkæologiske undersøgelser i begyndelsen af 1900-årene bjærgede Kieler-museet mere end 10.000 oldsager. De efterfølgende udgravninger i 1920’erne og 1930’erne viste samme fundrigdom, blev Bundsø hurtigt Jyllands største bopladsfund fra bondestenalderen. Derfor har lokaliteten haft afgørende betydning for udforskningen af denne periode i Danmark, og både en øksetype  ( Bundsø øksen ) og en stil til dekorering af keramik er opkaldt efter lokaliteten. I 1979-81 blev der atter gravet i Bundsø. Ved denne udgravning blev der allerdybest nede, under de tykke, oldsagsrige kulturlag, fundet spor efter en af tragtbægerkulturens samlingspladser. Området, hvor bopladsen lå, havde altså været i brug tidligere i samme periode. I Danmark opføres disse samlingspladser i tiden 3500-3200 f.Kr.
Bundsoe15
Knuden som strækker sig ud i Bundsø, er en rest af en moræneknold fra istiden. Ved Knuden var der en øvelses skydebane i 1860’erne. Et sagn fortæller at i stenalderen skulle der have boet en høvding på Knuden, han skulle være blevet dræbt i kamp med en anden høvding ude fra Mjelsmark.
Fakta om Bundsø:

 • Bundsø’s areal ca. 138 hektar
 • 1590 Hertug Hans den yngre opfører dæmninger i Mjels og Broballe.
 • 1888 dannes et dambrugs interessentskab.
 • 1902 dambrugs interessentskabet nedlægges og karpedammen slettes.
 • 1904-05 og 1908 arkæologiske udgravninger.
 • 1906 vindmølle opføres til afvanding. Fundamentet kan stadig ses ( 2014 )
 • 1912 dieselmotor til at drive pumperne
 • 1918 dampmaskine i Broballe afløses af diesel motor
 • 1920 og 30’erne arkæologiske udgravninger
 • 1926 skallemanden Valdemar Sørensen graver skaller i Bundsø, til hønsefoder.
 • 1931 digebrud efter kraftigt regnvejr ca. 160 – 170 mm.
 • 1940’erne bygges ny pumpestation i Broballe.
 • 1947 digebrud ved Brolykke, efter kraftigt tøbrud.
 • 1979-80 arkæologiske udgravninger.
 • 2008 ny pumpestation i Broballe.
 • 2014 Bundsø forventes genskabt, man forventer at pumperne slukkes i løbet af efteråret.
 • 2015 Pumperne slukkes den 2. februar 11.15
 • 2015 I løbet af februar og marts udføres jordarbejde og hegn fældes.
 • 2015 Bundsø indvies den 24. april kl. 15.00 af Borgmester Erik Lauritzen.

OmrådeTal

Folder til indvielse-1

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse med tekst.