Ketting Nor

Ketting Nor er et lavvandet område adskilt med en dæmning ud til Augustenborg Fjord. Dæmningen blev anlagt 1871-75.

Augustenborg Fjord set fra dæmningen ved Ketting Nor