Havnbjerg kirke

Romansk kirke, opført i 1100 tallet af kløvet kamp med hjørner i tilhugget sten. Tårnet og spiret er tilføjet i 1857. Genforeningsklokke samt klokke fra ca. 1370. Altertavle med maleri af C.W Eckersberg, der viser Jesus i Gethsemane have. I korvæggen ses en såkaldt piscina – en kumme med afløb – beregnet til liturgisk håndvætning. Senrenæssance prædikestol samt døbefont med romansk overdel. Orgel med 20 stemmer. Kirkegården rummer krigergrave fra 1848 og 1864 samt mindesten for sognets faldne fra Første Verdenskrig.