Augustenborg Slot

Frederik Christian I opførte i årene 1764-76 det nuværende Augustenborg slot, et stort og strengt symmetrisk bygningsanlæg, udformet efter baroktidens idealer om nær kontakt mellem natur og arkitektur. Den sidste hertug forlod Augustenborg i 1848, fordi han havde deltaget i det slesvig-holstenske oprør mod Danmark – og vendte aldrig mere tilbage. Idag er slottet indrettet til hospital.
I den ene af slottets tre fløje ligger slotskirken, som i dag fungerer som sognekirke. Den blev opført sammen med slottet af Frederik Christian I. Kirken er i rokokostil. Alterbord, prædikestol og orgel er placeret over hinanden. I portbygningen er et lille museum, hvor der fortælles om slottets, flækkens og hertugfamiliens historie. I slots parken findes mange flotte gamle træer.